Kunst & Ikoner

Breve fra Byzans

af Mogens Leander. Foto: Claus Dalby, Preben Mathiasen, Friis Fotografi, Mogens Leander

Kunst & Ikoner viser ikonkunstneren Mogens Leanders seneste
værker og giver indblik i hans arbejdsmetoder og inspirationskilder.
Som rejsende i tid og sted – med Venedig som det foretrukne
udgangspunkt – fortæller Mogens Leander om det billedsprog og
de tidsaldre og epoker, han dykker ned i. Ved at gå i dialog med
både fortid og nutid – såvel materiale- som idémæssigt – skaber
Mogens Leander sine helt unikke kunstværker. På én gang både
klassiske og moderne ikoner, der taler deres direkte sprog til helt
nye generationer.
I sin kunst trækker Mogens Leander en lige linie fra antikken og
bronzealderen, over oldkirken og den byzantinske kunst til nutiden.
På grundlag af dette rige materiale forvandler kunstneren
den klassiske ikonkunst til et moderne formsprog.
Kunst & Ikoner beskriver tilblivelsen af Mogens Leanders værker,
og han fortæller om nye teknikker og materialer – og om selve arbejdsprocessen.
Desuden vises større arbejder som oliebilleder
og nye bronzearbejder. Vi kigger Mogens Leander over skulderen
og oplever de magiske øjeblikke, hvor tingene fra kunstnerens
raritetskabinet på alkymistisk vis skifter udtryk og betydning.
Mens Mogens Leander i sin første bog »Danske Ikoner – The
New Icon-School of Denmark« fokuserede på sit arbejde med
at forny den klassiske ikontradition, følger vi i Kunst & Ikoner i
højere grad udviklingen af nye ikonarbejder, der indgår på store
lærreder og tavler.
Besøg www.ikoner.com