PERSONDATAPOLITIK

FORLAGET KLEMATIS A/S, 19.december 2017

 

Persondatapolitik

 

Dataansvar

 

Forlaget Klematis A/S og Claus Dalbys Haveklub  behandler personoplysninger for at kunne varetage administrationen af www.klematis.dk, www.clausdalbyshaveklub.dk og www.clausdalby.dk

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan vi behandler dine oplysninger.

 

Forlaget Klematis A/S  er dataansvarlig og har følgende kontaktoplysninger:

 

Forlaget Klematis A/S

Østre Skovvej 1

8240. Risskov

Tlf: + 45  86 17 54 55

Website: www.klematis.dk

CVR-nr: 18161079

 

Indsamling og formål

 

Indsamling og behandling af personoplysninger er nødvendig for at kunne levere services til Forlaget Klematis A/S, Claus Dalbys Haveklub og www.clausdalby.dks kunder, herunder eksempelvis for at kunne etablere kundeforhold med registranter, opretholde kontakt, yde services og support, fakturere mv.

Vi indsamler ikke flere personoplysninger end dem, der er nødvendige for at

kunne opfylde vores forpligtelser som administrator af Forlaget Klematis A/S, Claus Dalbys Haveklub og www.clausdalby.dk.

Forlaget Klematis A/S, Claus Dalbys Haveklub og www.clausdalby.dk indsamler kun:

- navn,

- adresse,

- telefonnummer,

- e-mail,

 

Fair og transparent behandling af personoplysninger

 

Ved indsamlingen af dine personoplysninger oplyser vi dig om hvilke oplysninger, vi behandler

om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine

personoplysninger.

 

Informationssikkerhed

 

Databehandleraftale

 

Vi indgår altid en databehandleraftale med leverandører, der behandler personoplysninger på

vores vegne, og vi sikrer, at vores databehandlere lever op til en høj standard for

informationssikkerhed.

 

Sletning af personoplysninger

 

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål

 

Udlevering af oplysninger

Markedsføring eller kommerciel brug

 

Forlaget Klematis A/S, Claus Dalbys Haveklub og www.clausdalby.dk, udleverer ikke personoplysninger til tredjemand med henblik på markedsføring eller anden kommerciel brug.

 

Indsigtsret

 

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi har registeret om dig. Ved

henvendelse om indsigt i egne oplysninger, vil vi stille krav om dokumentation for din identitet

for at sikre, at oplysninger kun udleveres til rette vedkommende.

 

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de oplysninger, vi behandler om dig. Adgangen

kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder

eller immaterielle rettigheder.

Skriv til klematis@klematis.dk og angiv ”Indsigt i personoplysninger” som emne, hvis

du ønsker indsigt i dine personoplysninger.

 

Adgang til sletning eller rettelse af dine personoplysninger

Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få

dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og

hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde har vi en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Hvis du mener, at dine

oplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan

du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine

personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

 

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger,

undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så

hurtigt som muligt.

 

Indsigelsesret

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis din

indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger.

 

Cookies

Besøg på www.klematis.dk og www.clausdalbyshaveklub.dk hjemmeside

På klematis.dk og clausdalbyshaveklub.dk bruger vi cookies til statistik og brugerundersøgelser. Det giver os blandt andet overblik over, hvor mange der besøger de forskellige dele af vores hjemmeside.

 

Når du besøger klematis.dk og clausdalbyshaveklub.dk ser du et topbanner med information om cookies til statistik.

Hvis du klikker på ”OK”, sættes der sessions-cookies og cookies til at samle statistik, og

banneret forsvinder. Oplysningerne i cookies er anonyme for os og bliver ikke koblet til den

enkelte bruger.

 

Klager

 

Klager over www.klematis.dk, www.clausdalbyshaveklub.dk og www.clausdalby.dks behandling af personoplysninger skal rettes til:

 

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

Tlf.: 3319 3200

E-mail: dt@datatilsynet.d

 

Databehandler for klematis.dk er :

Lars E. W. Jespersen
nn5
Filosofgangen 3
DK-8240 Risskov
30 115 115

 

Databehandler for clausdalbyshaveklub.dk er:

Jesper H. Andersen
Direktør, ITERAS ApS

+45 89 88 02 24 | +45 26 27 34 00 | jha@iteras.dk | www.iteras.dk | Skype: jesperhojbjergandersen

 

Databehandler for clausdalby.dk er:

 

The White Box A/S

Claus Hyldgaard

Founding Partner

Birk centerpark 40

DK-7400 Herning

31137895